Medica Netter...

Elektroterapija

ELEKTROTERAPIJA

Ddijadinamičke, interferentne, galvanske, eksponencijalne strujne forme /

Najčešći cilj elektroterapijskih tretmana je smanjenje subjektivnog bola.

Pored toga elektroterapiju koristimo kod neuralgija, povreda nerava i za mišićnu stimulaciju.

Ima  snažno antiinflamatorno i regenerativno dejstvo.